Tiskara smo koja svojom opremljenošću vrhunskim strojnim parkom te stručnošću nosi tradiciju u izradi knjiga tvrdog i mekog uveza, časopisa, kataloga, omota za DVD i CD kao umetak ili štancana gotova kutija za isti, plakata, svih vrsta letaka, raznih karata, raznog reklamnog materijala, rokovnika, blokovske robe, kalendara, amblažnih kutija i vrećica, fascikala i mapa, čestitki, pozivnica, zahvalnica, posjetnica, memoranduma, kuverti raznih formata i ostalog raznog tiskanog materijala prema željama i potrebama naručioca.

feroproms@feroproms.hr